Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)

ASSA ABLOY bendrovė yra įsipareigojusi užtikrinti, kad visame pasaulyje veikiantys jos padaliniai laikytųsi duomenų apsaugos teisės aktų. Kaip numatyta ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR), tvarkydami asmens duomenis, mes turime laikytis sąžiningumo, atskaitomybės ir skaidrumo principų.

ASSA ABLOY laikosi kryptingo, struktūrinio ir sisteminio požiūrio į duomenų apsaugą ir privatumą. ASSA ABLOY taiko visuotinę Duomenų apsaugos reglamentų atitikties užtikrinimo programą (angl. Data Protection Compliance Program), skirtą apsaugoti mūsų darbuotojų, klientų ir partnerių iš viso pasaulio asmens duomenų vientisumą. ASSA ABLOY yra paskyrusi specialius išteklius visai grupei, kad visuotiniam duomenų apsaugos teisės aktų (įskaitant BDAR) laikymuisi būtų skiriamas nuolatinis dėmesys.

Asmens duomenis saugome naudodami pagal pripažintus saugumo standartus veikiančią įrangą. Tais atvejais, kai asmenų teisėms iškyla pavojus, mes atliekame poveikio vertinimą, taikydami savo standartinius metodus.

Pripažįstame, jog duomenų apsaugos įstatymai nuolat kinta. ASSA ABLOY investavo daug išteklių, siekdama didinti informuotumą ir organizuoti mokymą, susijusį su jos Duomenų apsaugos reglamentų atitikties užtikrinimo programa. Mes nuolat stebime pokyčius duomenų apsaugos srityje, siekdami užtikrinti, kad mūsų taikoma politika, procesai ir procedūros būtų aktualūs ir adekvatūs.

Mes siekiame užtikrinti tinkamą duomenų valdymą, todėl investuojame į ilgalaikį duomenų perdavimo patikimumą ir saugumą.

Daugiau informacijos apie Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ieškokite ES oficialiuose pareiškimuose dėl BDAR.