Privatumo pranešimas

„ASSA ABLOY“ įsipareigoja saugoti jūsų asmeninius duomenis. Ši Privatumo politika apibrėžia:

 • Asmens duomenų, kuriuos mes renkame iš jūsų, rūšis, susijusias su šia svetaine;
 • Kaip mes naudojame šią informaciją ir kodėl;
 • Su kuo ir kur mes ja dalimans;
 • Kiek laiko mes ją saugome;
 • Jūsų teisės, įskaitant tai, kaip galite susisiekti su mumis, jei turite papildomų klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo; ir
 • Kaip mes galime keisti šį pranešimą

„ASSA ABLOY Baltic AS“ filialas, 302417981, Ukmergės g. 427,12107 Vilnius kaip "duomenų valdytojas" yra atsakingas už jūsų asmeninių duomenų apdorojimą.

Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą, žr. "Slapukų" politika

Kokius asmeninius duomenis mes renkame?

Mes renkame ir saugome:

 • Jūsų vardą, įmonės pavadinimą, šalį, adresą, elektroninio pašto adresą ir (arba) telefono numerį, kurį pateikiate kreipdamiesi dėl specialisto konsultacijos ar dėl kitos informacijos. 
 • be jūsų pateiktos informacijos mes fiksojame jūsų IP adresą, kad galėtume jus aptarnauti geografiniu požiūriu susijusio turinio ir personalizavimo tikslais.

Kaip ir kodėl „ASSA ABLOY“ naudoja asmeninius duomenis?

Kodėl mes apdorojame asmeninius duomenis? Koks yra tokio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?
Kad galėtume teikti jums informaciją per mūsų internetinę svetainę. Tokiu būdu naudojami jūsų duomenys yra būtini norint atsakyti į jūsų užklausas.
Jūsų paskyros nustatymui ir tvarkymui , pvz., siunčiant jums slaptažodžio priminimus ar priminimus dėl jūsų paskyros pakeitimų.  Tokiu būdu naudodami jūsų asmeninius duomenis galime sukurti jums asmeninę paskyrą.
Kad galėtumėte naudojantis socialinio tinklo paskyra nustatyti ir prisijungti prie savo paskyros. Tokiu būdu jūsų asmeniniai duomenys mums reikalingi norint suteikti jums galimybę susikurti paskyrą per socialinius tinklus. 
Kad galėtume atlikti internetinio tinklalapio naudojimo statistinę analizę, taip galėtume geriau suprasti kaip naudojama mūsų internetinė svetainė ir, kad galėtume atlikti svetainės patobulinimus.  Tai yra mūsų teisėtas interesas naudojant šią informaciją suprasti kaip naudojama mūsų internetinė svetainė, kad galėtume ją tvarkyti ir tobulinti. Kadangi jokie jautrūs asmeniniai duomenys neapdorojami ir pats apdorojimas yra apribotas, mes priėjome išvados, kad mūsų teisėtas interesas atlikti analizę ir patobulinimus yra viršesnis už jūsų asmeninį interesą.
Kad geriau suprasti jūsu interesus ir pageidavimus norint suteikti jums patirties, atitinkančios šiuos interesus ir pageidavimus. Pvz., naudojant elgesio analizę ir rinkodaros automatizavimą. Tai yra mūsų teisėtas interesas sužinoti kam jūs teikiate pirmenybę naršydami ar apsipirkdami svetainėje. Taip mes galime personalizuoti jūsų patirtį, įskaitant rinkodaros medžiagą, jei tai atitinka jūsų rinkodaros pasirinkimus. 
Kad galėtume siųsti jums pranešimus apie atitnkamus produktus ar paslaugas, kurios gali būti įdomios jums, atsižvelgiant į jūsų rinkodaros preferencijas. Mes atsiųsime jums rinkodaros medžiagą tik tuo atveju jei turėsime jūsų sutikimą. 
Kad galėtume pasiūlyti jums pardavimo įrankius, padėsiančius jums pasirinkti tinkamą produktą ar paslaugą. Tokiu būdu jūsų asmeninių duomenų naudojimas yra būtinas norint atsakyti į jūsų užklausą.
Kad galėtume laikytis teisinių reikalavimų, pvz., mokestinių ar fianasinių atskaitomybių reikalavimai. Jūsų asmeninių duomenų naudojimas yra būtinas, kad galėtume laikytis teisėtų įsiareigojimų.

Kas ir kur perduoda jūsų asmeninius duomenis?

Jūsų asmeninius duomenis galime perduoti šiais tikslais:

 • Kitoms ASSA ABLOY grupės įmonėms.
 • Trečiosioms šalims, teikiančioms paslaugas, susijusias su šia svetaine ar jos funkcijomis, bet tik tiek, kiek būtina šioms paslaugoms teikti.  

---> IT paslaugų teikėjams, kurie rūpinasi, plėtoja ir prižiūri interneto svetainę.

---> Skaitmeninės analizės teikėjams, kurie pateikia įrankius, padedančius tobulinti jūsų patirtį mūsų svetainėje.

 • jei tai padaryti reikalaujama įstatymas; ir (arba)
 • esamam ar būsimam mūsų produkcijos pirkėjui.

Kai kuriais atvejais šalyse, kuriose taikomas žemesnis apsaugos lygis nei EU / EEA, perduodama asmeninius duomenis ASSA ABLOY naudoja įprastas Europos Komisijos patvirtintas sutarties sąlygas, kad užtikrintų pakankamą apsaugos lygį. Įprastas sutarties sąlygas rasite spustelėję nuorodą: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm

ASSA ABLOY imasi veiksmų užtikrinti, kad visi asmeniniai duomenys bus perduodami trečiosioms šalims arba į kitas šalis laikantis visų galiojančių duomenų apsaugos įstatymų.

Kaip ilgai ASSA ABLOY saugo jūsų asmeninius duomenis?

ASSA ABLOY asmeninius duomenis saugo tol, kol jie yra reikalingi tikslams, dėl kurių jie buvo renkami. Tai reiškia, kad ASSA ABLOY ištrina jūsų asmeninius duomenis, kai duomenys nebereikalingi apdorojant užklausas, užsakymus, administruojant jūsų paskyrą ar klientų santykius. Anoniminė statistika gali būti saugoma ilgiau.

Jūsų teisės

Kalbant apie saugomus jūsų asmeninius duomenis, jūs turite teisę:

 • Prašyti pas mus sukauptų jūsų asmeninių duomenų kopijos;
 • Bet kuriuo metu prašyti patikslinti arba ištrinti jūsų asmeninius duomenis (atkreipkite dėmesį, kad ištrynus duomenis, ASSA ABLOY nebegalės apdoroti užklausų ar užsakymų arba baigsis jūsų paskyros galiojimo laikas);
 • Prašyti, kad nebebūtų apdorojami jūsų asmeniniai duomenys (pvz., dėl duomenų naudojimo mūsų svetainės tobulinimui) ar apriboti duomenų apdorojimą (pvz., jei manote, kad duomenys yra klaidingi);
 • Prašyti asmens duomenų, naudojamų prašomos informacijos pateikimui, užsakymų apdorojimui, jūsų paskyros tvarkymui ar mašininio skaitymo formos ryšiui, kuriuos turite teisę perduoti kitam duomenų tvarkytojui; ir
 • Atšaukti savo sutikimą apdoroti duomenis rinkodaros tikslais bet kuriuo metu.

Mes galime nepriimti prašymo ištrinti jūsų asmeninius duomenis, jei mes reikalaujame, kad būtų laikomasi teisinių įsipareigojimų ar įsipareigojimų, susijusių su teisiniu reikalavimu.

Prašymai, susiję su aukščiau išvardintų jūsų teisių įgyvendinimu, turi būti adresuojami Privatumo kontaktų centras.

Jei turite nusiskundimų dėl to, kaip „ASSA ABLOY“ tvarko jūsų asmeninius duomenis, apie tai galite pranešti VALSTYBINEI DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJAI

Kaip mes galime atlikti pakeitimus šiame privatumo pranešime?

Mes galime atnaujinti šį privatumo įspėjimą, atsižvelgdami į kintančius teisinius, norminius ar veiklos reikalavimus. Mes informuosime jus apie visus tokius pakeitimus (įskaitant, kada jie įsigalios). Jūsų tolimesnis naudojimasis svetaine po atnaujinimų įsigaliojimo, bus laikomas kaip atnaujinimų patvirtinimas. Jei jūs nepritariate privatumo pranešimo atnaujinimui, turite nustoti naudotis šia svetaine.