„SMARTair® Wireless Online“

/Local/EE/Images/Products/SMARTair/Solutions/Wireless%20Online/SMARTair_Solution_1200x600_Wireless_ARQ.jpg

Kontroliuokite ir stebėkite prieigą realiu laiku, kad ir koks didelis būtų jūsų objektas.

„SMARTair Wireless Online" suteikia maksimalių sistemos pajėgumą dideliems, užimtiems pastatams, kuriuose yra daug durų ir vartotojų, arba bet kokio dydžio patalpoms, kur būtina kontroliuoti patekimą realiuoju laiku.

Ryšiai tarp belaidžių įtaisų ir sistemos programinės įrangos yra automatizuoti ir šifruojami ryšių mazguose. Kiekvienas mazgas valdo iki 30 durų 30 metrų atstumu. Naudodamiesi „SMARTair Wireless Online", saugos vadybininkai gali belaidžiu būdu atnaujinti arba atsisakyti suteikti patekimo teises, generuoti realiojo laiko audito sekas bet kokiai organizacijos spynai ar atidaryti duris nuotoliniu būdu.

Kadangi sistemos intelektas yra paskirstoma belaidžiams įtaisams, jūsų užraktai ir toliau veikia neprisijungę, net jei nutrūksta ryšys ar maitinimas.

Suderinama su:

  

PIN kodų įvedimais

RFID technologijomis

Virtualiaisiais raktais