Tvarumas visoje vertės grandinėje

ASSA ABLOY didina savo vertės grandinės veiksmingumą, mažindama gamybos išlaidas tokiose srityse kaip produkto komponentų optimizavimas ir atliekų kiekio mažinimas kiekviename produkto gyvavimo ciklo etape.

Inovacijos

Nauji produktai yra vertinami žvelgiant iš gyvavimo ciklo perspektyvos. Daugelis pastaruoju metu sukurtų produktų tausoja energiją dėl geresnio sandarumo ir pažangios kontrolės durų sprendimų srityje.

Tiekimas

Grupės tiekėjai rizikos zonose yra vertinami žvelgiant iš tvarumo perspektyvos. Tiekėjai, nevykdantys Grupės reikalavimų, tarp kurių yra ir ASSA ABLOY elgesio kodeksas, privalo patobulėti, nes kitaip jie bus pašalinti.

Gamyba

Grupės produktų gamyba turėtų būti vykdoma saugiai ir darant kuo mažesnį poveikį aplinkai. Pavojingi procesai yra palaipsniui nutraukiami, o juos pakeičia ekologiškos alternatyvos.

Veikla rinkoje

ASSA ABLOY gerbia įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius verslo etiką šalyse, kuriose ji vykdo veiklą, ir prašo visų partnerių elgtis taip pat.

Klientai

ASSA ABLOY tikslas yra tiekti aukštos kokybės produktus, kurie atitiktų kliento poreikius, ilgai tarnautų, o juos gaminant būtų sunaudojama kuo mažiau išteklių ir daromas kuo įmanoma mažesnis poveikis aplinkai per jų gyvavimo ciklą.