Tvarumo valdymas

Elgesio kodeksas yra ASSA ABLOY veiksmų ir elgesio pagrindas bei tvarumo valdymo esmė, kuris sukuria kasdienės Grupės veiklos sistemą.

Jis yra taikomas visame pasaulyje visiems, kas veikia ASSA ABLOY vardu, įskaitant trečiąsias šalis. Elgesio kodeksas apima tokias sritis kaip aplinka, vartotojų interesai, lygios galimybės ir kova su korupcija.

Įsigijimai yra svarbūs ASSA ABLOY augimo strategijai. Nuo 2006 m. ASSA ABLOY atliko 111 įsigijimo operacijų, o gamybos perkėlimas padeda kurti ekologiškesnę ir efektyvesnę gamybos struktūrą.

ASSA ABLOY netoleruoja kyšininkavimo ir korupcijos. Siekdama dar labiau pabrėžti savo poziciją, 2011 m. Grupė pradėjo vykdyti „Antikorupcinę atitikties programą“.