Vizija ir strategija

ASSA ABLOY yra pasaulinė įmonė. Mūsų vizija yra tapti tikra lydere ir sėkmingiausia bei pažangiausia durų sprendimų tiekėja pasaulyje. Mūsų tvarumo darbotvarkė padeda įgyvendinti šią viziją.

Mūsų tvarumo darbotvarkė apima socialinius ir aplinkos apsaugos prioritetus, siekiant sumažinti aplinkai daromą poveikį ir valdyti galimybes.

Prioritetų, kuriais siekiame sumažinti savo poveikį aplinkai, pavyzdžiai:

  • Optimizuoti Išteklius ir sunaudojamą energiją
  • Mažinti išmetamo anglies dioksido kiekį
  • Mažinti sunaudojamo vandens ir atliekų kiekį
  • Palaipsniui šalinti pavojingas chemines medžiagas
  • Gerinti sveikatos ir saugos lygį
  • Didinti tvarumą tiekimo grandinėje

Prioritetų, kuriais siekiame valdyti galimybes, pavyzdžiai:

  • Didinti mūsų produktų tvarumą
  • Kurti produktus, kurie atitiktų mūsų klientų poreikius
  • Pasitelkti tvarumą kaip inovacijų varomąją jėgą

2013 m. buvo pasiekta didelė pažanga sveikatos ir saugos atžvilgiu, nes prie mūsų „Tvarumo tiekėjo audito programos“ prisidėjo daugiau tiekėjų ir mes ėmėme laipsniškai šalinti pavojingas medžiagas. Nuo 2010 m. sėkmingai vykdome procedūras, kuriomis siekiame palaikyti kokybę ir valdyti aplinkai daromą poveikį, ir dabar Grupės atskaitomybės procese iš viso dalyvauja 327 subjektai.